KU WYRÓWNANIU SZANS

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dotyczącą nowoczesnych technologii asystujących osobom z niepełnosprawnościami.

Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy https://forms.office.com/r/krG2QzgjCv