INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

Metoda integracji sensorycznej jest wykorzystywana w pracy z dziećmi, u których zaobserwować można m.in. trudności w zakresie umiejętności ruchowych, umiejętności szkolnych, nadpobudliwość psychoruchową, nadwrażliwość sensoryczną czy problemy
z koncentracją.

Terapia SI najczęściej przebiega w formie zabawy. Poprzez huśtanie się w hamakach, balansowanie, zabawy z piłką układ nerwowy i mózg dziecka uczy się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i integracji wrażeń płynących z różnych zmysłów. Zadaniem zajęć jest nauczenie dziecka jak prawidłowo reagować na wrażenia zmysłowe
i oswojenie go z różnorodnością świata czyli poprawić zachowanie adaptacyjne.

Pod wpływem nowych, ale rutynowo powtarzalnych wzorców, mózg jest w stanie poddać się modulacji i nauczyć innych zachowań bądź reakcji. Podczas sesji terapeutycznej dziecko wykonuje różne aktywności dostosowane do jego potrzeb.

Terapia Integracji Sensorycznej odbywa się w specjalnie do tego przystosowanym
i wyposażonym pomieszczeniu, w którym znajdują się : deska rotacyjna, deskorolka, hamak, helikopter, huśtawka terapeutyczna, konik, senso balance, worek rozciągliwy, maglownica, beczka, taśmy rehabilitacyjne.

Korzyści udziału w terapii SI:

  • zwiększanie chęci do podejmowania aktywności i motywacji do poznawania i odkrywania otoczenia,
  • zwiększenie chęci do nawiązywania kontaktu z innymi osobami, przedmiotami i zjawiskami,
  • wzbudzanie uczucia zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa, które znacznie ułatwia pokonywanie lęku i własnych słabości,
  • zwiększanie możliwości kontaktu i poznawania różnych bodźców, a co za tym idzie bazy doświadczeń,
  • poprawa orientacji w schemacie własnego ciała oraz przestrzeni,
  • doskonalenie pracy poszczególnych analizatorów,
  • rozwój funkcji emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych oraz poznawczych.