Wyżywienie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy posiada własną kuchnię, która przygotowuje i wydaje 4 posiłki dziennie wychowankom internatu:

 • I śniadanie,
 • II śniadanie,
 • obiad,
 • kolację.

Chętne dzieci dochodzące z miasta mogą wykupić po przystępnych cenach I śniadanie, II śniadanie i obiad.

Zapewniamy dzieciom każdą indywidualną dietę (według potrzeb i zaleceń lekarza – wymagane zaświadczenie lekarza).

Aktualnie sporządzane są diety:

 • bezglutenowa i bezmleczna,
 • cukrzycowa i niskokaloryczna,
 • lekkostrawna i niskotłuszczowa przy schorzeniach wątroby i trzustki,
 • hypoalergiczna i bezcukrowa.

Jadłospisy układane są według zasad zdrowego żywienia.

Koszt wyżywienia:

 • I śniadanie – 3,00 zł
 • II śniadanie – 3,00 zł
 • obiad – 6,00 zł
 • kolacja – 3,00 zł
 • całodzienne wyżywienie – 15,00 zł

Opłatę za posiłki w stołówce szkolnej wnosi się w okresach miesięcznych, z góry, nie później niż przez 3 ostatnie dni robocze poprzedzające miesiąc, w którym osoba będzie korzystać z posiłków z wyłączeniem miesiąca września i stycznia, w których opłata będzie wnoszona nie później niż przez 5 pierwszych dni roboczych danego miesiąca, w którym osoba będzie korzystać z posiłków. Po w/w terminie naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.

Wpłaty za posiłki powinny być dokonane w kasie Ośrodka lub dokonane na konto Ośrodka Nr 44 1240 2890 1111 0010 3568 5440 

Stołówkę prowadzi Danuta Kossakowska – technik żywienia.