Metoda EEG Biofeedback

Metoda EEG Biofeedback łączy elementy psychoterapii i neuroterapii. Jest to terapia nieinwazyjna, bezpieczna polegająca na świadomym kontrolowaniu fal mózgowych. Trening odbywa się za pomocą programu komputerowego, który rejestruje aktywność mózgu przy pomocy specjalnych czujników-elektrod usznych i miseczkowych.  Terapeuta pracuje nad falami mózgu promując lub hamując odpowiednie fale.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest stymulacja mózgu oraz pobudzanie do wzrostu ilości połączeń nerwowych. Trening z wykorzystaniem terapii EEG – biofeedback doskonali u uczniów umiejętność modyfikowania funkcji organizmu, które w naturalnych warunkach nie są kontrolowane świadomie np.: napięcie mięśniowe. Terapia zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka. Założenia terapii obejmowały naukę:

  • Opanowania emocji w różnych sytuacjach.
  • Rozwijania uwagi i pamięci.
  • Koncentracji uwagi.
  • Umiejętności właściwego myślenia i wykonywania poleceń.
  • Podniesienie poziomu samooceny.
  • Rozbudzenie pozytywnego nastawienia do nauki i szkoły.