Rekrutacja

Rekrutacja do programu „Za życiem” trwa cały rok kalendarzowy.

Warunki jakie należy spełnić w celu objęcia dziecka i rodziny
wielospecjalistyczną opieką w OKRO:

 1. Zamieszkanie na terenie miasta Białystok
 2. Wiek dziecka: od urodzenia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej
 3. Posiadanie  aktualnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 4. W przypadku niemowląt i małych dzieci nieposiadających jeszcze opinii o potrzebie wczesnego wspomagania zaświadczenie lekarskie „Za życiem” potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii (wzór zaświadczenia dostępny w dokumentach do pobrania)
 5. Wypełniony komplet dokumentów wraz z ksero opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  lub zaświadczenia należy  przywieźć osobiście i złożyć w sekretariacie Ośrodka lub u koordynatorów OKRO (sala nr 14, parter)
 6. Dokumenty, które należy dostarczyć:
  • załącznik nr 1 zgłoszenie do programu
  • załącznik nr 2 wywiad kwalifikacyjny
  • załącznik nr 4 zgoda na wykorzystanie wizerunku
  • załącznik nr 5- regulamin rekrutacji
  • ksero opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  lub ksero zaświadczenia „Za życiem”
 7. Informacji o wynikach rekrutacji udzielamy  pod numerem telefonu 576340786 (czynny od pon. do piątku w godz. 13.00-15.00) lub osobiście w poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 13.00-16.30, sala nr 14.

Dokumenty dotyczące rekrutacji: