Administracja

mgr Dominik Halicki – kierownik administracyjno – gospodarczy, starszy inspektor do spraw bhp,

Katarzyna Maria Tomar – sekretarz szkoły,

mgr Joanna Boboryko – główna księgowa

mgr Elżbieta Maria Skrzypko – zastępca głównej księgowej

Danuta Kossakowska – intendent

Krzysztof Kozłowski – informatyk