Stowarzyszenia współpracujące

Od wielu lat współpracujemy z kilkoma stowarzyszeniami działającymi na terenie naszego ośrodka. Uczestniczyliśmy w ich powstawaniu lub staliśmy się miejscem ich działalności.

Stowarzyszenia podejmują działania własne, a także wspierają inicjatywy, których cele szczególnie zapewniają wszechstronny rozwój uczniów naszego Ośrodka, wspierają realizację działań sportowych i artystycznych, poszerzają ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Stowarzyszenia, które z nami współpracują to: