O Naszym Ośrodku

    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku zapewnia edukację i wychowanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

W placówce przebywają uczniowie z Białegostoku oraz pozostałych obszarów województwa podlaskiego w przedziale wiekowym od 7 do 25 roku życia. Oprócz niepełnosprawności intelektualnej często występuje u nich również szereg innych ograniczeń wynikających, np. z mózgowego porażenia dziecięcego, zespołów genetycznych, braku lub opóźnienia rozwoju mowy, autyzmu, mutyzmu, ADHD, epilepsji czy małogłowia.

  Głównym celem edukacji naszych podopiecznych jest ich wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do codziennego życia tak, by byli jak najbardziej zaradni i samodzielni, umieli sterować własnym zachowaniem oraz mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

    Prośby i marzenia naszych uczniów – te większe i te malutkie – staramy się sumiennie realizować. Bo wiemy że, m.in. dzięki nam ich życie staje się jakościowo lepsze. Akceptujemy ich ze wszystkimi słabościami, a jednocześnie – wierzymy w możliwość ich rozwoju, dlatego też czynimy wszystko by tak się działo.

W ramach Naszego Ośrodka funkcjonują:

  • Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Specjalnej
  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2
  • Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
  • • Internat z blokiem żywienia

Oferujemy:

  • Bogatą bazę dydaktyczną;
  • Atrakcyjne metody i formy pracy;
  • Profesjonalną rehabilitację;
  • Zajęcia sportowe i artystyczne.

Projekt „Chcę byś mnie zrozumiał” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.


Programy realizowane w Naszym ośrodku

Firma KOBA jest sponsorem nagród w konkursach plastycznych