Dyrekcja ośrodka

mgr Ewa Łupińska – dyrektor ośrodka

mgr Maciej Piotr Sacharewicz – wicedyrektor

mgr Grażyna Dattelbaum – wicedyrektor do spraw wychowania