Nasza oferta

Ośrodek dysponuje bazą doskonale wykształconych  terapeutówz ogromnym doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju. 

Oferta zajęć

Logopedia i neurologopedia:

 • Terapia afazji
 • Elektrosymulacja logopedyczna
 • Terapia miofunkcjonalną
 • Terapia zaburzeń połykania
 • Kinesiotaping logopedyczny
 • Integrację odruchów dynamicznych i masażu logopedycznego
 • Komunikację alternatywną i wspomagającą AAC
 • Metodę PECS
 • Terapię jąkania
 • Metodę werbotonalną
 • Terapia karmienia

Zajęcia z pedagogiem specjalnym:

 • Ruch Rozwijający V.Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu
 • Wychowanie muzyczne Carla Orffa
 • Logorytmika
 • Terapia Ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia taktylna
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem
 • Growth through Play System
 • Diagnoza i terapia metodą Carla Delacato
 • Komunikacja alternatywna: system Makaton,
 • Komunikacja alternatywna: język migowy,
 • Komunikacja alternatywna: system PECS
 • Trening słuchowy metodą Tomatisa
 • Integracja odruchów ustno-twarzowych
 • Terapia EEG – Biofeedback
 • Socjoterapia Terapia Bilateralnej Integracji
 • Integracja odruchów posturalno – dynamicznych

Terapia integracji sensorycznej

Sensomotoryczna terapia widzenia

Terapia psychologiczna:

 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia Rodzin
 • Psychoterapia
 • Trening Pewności Siebie
 • Trening Zastępowania Agresji
 • Terapia Behawioralna
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży
 • Terapia Dzieci z mutyzmem
 • Socjoterapia

Fizjoterapia:

 • Metoda NDT Bobath
 • Metoda Vojty
 • Terapia czaszkowo- krzyżowa
 • Osteopatia
 • Spider Suits
 • FITS
 • Trójpłaszczyznowa terapia stop
 • Kinesiotaping
 • FDM
 • MAES
 • PNF

Zajęcia terapeutyczne w wodzie:

 • metoda Hallwicka
 • Watsu
 • BRRM