Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

Projekt adresowany jest do nauczycieli przedszkoli i klas 1-3, nauczycieli plastyki w klasach 4-8 szkół podstawowych, nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych, bibliotek i domów kultury. W naszym Ośrodku realizowany od roku szkolnego 2021/2022.

Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie całościowego rozwoju dzieci/uczniów poprzez działania plastyczne.

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju dziecka/ucznia szczególnie w zakresie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi, wyobraźni i kreatywności.

Raz w miesiącu uczestnicy projektu wykonują twórcze działanie plastyczne zawarte na blogu „Kreatywne prace plastyczne”. Projekt prowadzi do zmiany stylu edukacji plastycznej dzieci/uczniów – z odtwórczej i szablonowej w twórczą, rozwijającą kreatywność.