BAZA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH POMOCNA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Białymstoku

ul. Piotrkowska 2A
15-439 Białystok
tel. 85 744 53 50
strona www: www.poradnia.bialystok.pl
email: ppp1@um.bialystok.pl

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2
w Białymstoku

ul. Mazowiecka 35
15-301 Białystok
tel. 85 742 34 34
strona www: www.ppp2.eu
email: sekretariat@ppp2.eu

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Białymstoku

ul. Słonimska 15/1
15-028 Białystok
tel. 85 741 62 35
strona www: www.pppp.bialystok.pl
email: kontakt@pppp.bialystok.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku

ul. Mickiewicza 31/2
15-214 Białystok
tel. 85 732 86 66
strona www: www.sppp.bialystok.pl
email: sppp@um.bialystok.pl

Ośrodki i centra pomocy

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenie KLANZA w Białymstoku

ul. Generała Franciszka Kleeberga 8
15-001 Białystok
tel. 85 65 25 494
kom. 690 955 000
strona www: www.centrum-klanza.pl
email: cpdbialystok@centrum-klanza.pl

Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP

ul. Włókiennicza 7
15-464 Białystok
tel. 85 744 52 24
strona www: www.stowarzyszeniedroga.pl/etap
email: etap@stowarzyszeniedroga.pl

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna

ul. gen. Józefa Hallera 8
15-814 Białystok
tel. 85 651 65 64
kom. 608 106 831
strona www: www.monarbialystok.pl
email: pk@monarbialystok.pl

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii

ul. Orla 6b
15-021 Białystok
tel. 85 746 06 23
strona www: www.ddps.bialystok.pl/mokit/
email: mokit@ddps.bialystok.pl

NZOZ Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Eureka” w Białymstoku

ul. Wesoła 17/1
15-307 Białystok
tel. 533 544 633
email: recepcja@eurekapsychiatria.pl

MOPR – Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Włókiennicza 7
15-464 Białystok
tel. 85 744 50 27

Ośrodek Leczenia Uzależnień „VIRTUS”

ul. Antoniuk Fabryczny 10 lok. 1
15-741 Białystok
tel. 661 53 33, 509 501 213

Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej  dla dzieci i młodzieży -opieka psychiatryczno- psychologiczna (umowa z NFZ)

NZOZ Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Eureka” w Białymstoku

ul. Wesoła 17/1
15-307 Białystok
tel. 533 544 633
email: recepcja@eurekapsychiatria.pl

NZOZ Axon Leszek Twarowski

ul. Antoniukowska 11
Białystok
tel. 85 743 88 63, 518 499 008

Poradnia Psychologiczna Ezra

ul. Sikorskiego 6a
Białystok
tel. 576 480 777

Qmedica – Centrum Medyczne. Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej

ul. Waszyngtona 30/1U
Białystok
tel. 85 679 50 00

Telefony zaufania


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 121 212

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

tel. 22 425 98 48

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

tel. 801 199 900

Pomarańczowa Linia – program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

tel. 801 140 068

Antydepresyjny telefon zaufania „ITAKA”

tel. 22 484 88 04

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

tel. 801 120 002

Telefon Zaufania Młodych

tel. 22 484 88 04

Wsparcie dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie)

tel. 800 108 108

Tumbo Pomaga – pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie

tel. 800 111 123

Telefon Pogadania

tel. 800 012 005

Telefon Zaufania Uzależnienia Behawioralne

tel. 801 889 880

NZOZ Centrum Medyczne HANSA

ul. Choroszczańska 24
15-732 Białystok
tel. 85 651 22 89
strona www: www.hansa-rehabilitacja.pl
email: rejestracja@hansa.rehabilitacja.pl

Poradnie neurologiczne (umowa z NFZ)

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego. Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

ul. M. Skłodowskiej 26, budynek C
15-278 Białystok
tel. 85 74 88 302

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
tel. 85 745 05 74, 85 745 05 85
strona www: www.udsk.pl/
email: sekretariat@udsk.pl

Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna dla Dzieci – Ewa Konopelko-Śliżewska

ul. Sobieskiego 3/U1 gab. 1
15-732 Białystok
tel. 531 535 399, 505 128 840
strona www: www.przychodniaspecjalistyczna.net

Gabinety logopedyczne (umowa z NFZ)


NZOZ Vita Med. Centrum Medyczne Bożena Halina Zawadzka

ul. Antoniukowska 11
Białystok
tel. 85 653 77 85

Gabinet logopedyczny Emilia Stankiewicz

ul. Wesoła 36/4 lok. 13
Białystok
tel. 505 716 883

NZOZ Vita Grażyna Matulanis

ul. Popiełuszki 71
Białystok
tel. 85 654 62 48

ABC Poradnia Logopedyczna Elżbieta Dąbrowska

ul. Stołeczna 7/7a
Białystok
tel. 609 960 960

NZOZ Remedica

ul. Wasilkowska 85/1
Białystok
tel. 85 675 00 50

Ośrodek Laryngologii JUNIORMED

ul. Wiadukt 5/8
Białystok
tel. 696 767 811
strona www: www.juniormed.com.pl
email: kurzyna@tlen.pl

Świetlice socjoterapeutyczne i społeczne


Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy DPS

ul. Barszczańska 18
15-639 Białystok
tel. 85 661 94 93

Świetlica socjoterapeutyczna przy Stowarzyszeniu „DROGA”

ul. Pietkiewicza 8a
15-687 Białystok
tel. 85 663 90 54

Świetlica „U Aniołów Stróżów” przy parafii Ducha Św.

ul. Sybiraków 2
15-204 Białystok
tel. 85 740 01 66

Świetlica „Nasz Dom: Dobry Pasterz” przy Zgromadzeniu Sióstr Dobrego Pasterza

ul. Mickiewicza 13
15-213 Białystok
tel. 85 743 22 50

Świetlica „Nazaret” przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

ul. Stołeczna 5
15-879 Białystok
tel. 85 746 66 20

Świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. M. Sopoćki

ul. Pl. Bł. Ks. Michała Sopoćki 1
15-864 Białystok
tel. 85 651 90 10

Świetlica prowadzona przez Katolicki Klub Sportowy „Piast”

ul. Elewatorska 6A
15-620 Białystok
tel. 85 661 18 48

Świetlica „Stumilowy Las” prowadzona przez Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej „Gniazdozbiór”

ul. Stołeczna 12
15-879 Białystok
tel. 85 744 51 17

Świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Przyjaciele”

ul. Św. Kazimierza 2
15-817 Białystok
tel. 665 270 797

Świetlica „Tęcza” prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej

ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
tel. 85 651 90 08

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego „Eleos”

ul. Św. Mikołaja 5/1
15-420 Białystok
tel. 601 299 467

ul. Pietkiewicza 2c/2 m 2
15-689 Białystok
tel. 503 117 170

ul. Warszawska 47
15-950 Białystok
tel. 607 510 550

Świetlica socjoterapeutyczna – Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Nowogródzka 5/1
15-489 Białystok
tel. 518 357 405

Świetlice Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”

ul. Magnoliowa 4
15-950 Białystok
tel. 85 663 01 41, 535 755 633

ul. Barszczańska 6
15-950 Białystok
tel. 85 663 01 41; 530 858 265