Punkt konsultacyjny OKRO

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w bieżącym roku szkolnym ponownie uruchamiamy punkt konsultacyjny. Będzie on udzielać informacji dotyczących:

 • problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności diagnostycznej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • pomocy oferowanej przez system edukacji;
 • orzecznictwa o niepełnosprawności;
 • organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziców;
 • świadczeń finansowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom;
 • wsparcia oferowanego w ramach pomocy społecznej;
 • dofinansowań ze środków PFRON ( turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacja barier architektonicznych, itp.);
 • zasady funkcjonowania OKRO.

Godziny pracy punktu konsultacyjnego:

 • poniedziałek: 13.00 – 16.00 sala nr 14
 • środa: 13.00- 16.00, sala nr 14
 • piątek: 13.00- 16.00, sala nr 14