Letnie warsztaty terapeutyczne dla dzieci i rodziców organizowane w OKRO w Białymstoku w dniach 25.07 do 20.08.22 r

Zapraszamy dzieci  objęte opieką OKRO w wieku 4-7 lat na letnie warsztaty terapeutyczne organizowane przez Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Białymstoku. Warsztaty organizowane są z myślą  o dzieciach, które:

– mają problemy adaptacyjne,

-są wycofane, lękowe, samotne,

– mają niskie poczucie wartości

–  mają zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwoju

Zapewniamy dzieciom warunki do rozwoju, przełamywania własnych barier i spędzenia czasu w grupie w atrakcyjny sposób pod opieką wykwalifikowanych terapeutów z doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Celem przyświecającym warsztatom jest wielowymiarowy rozwój dziecka. Dlatego też oprócz szerokiego wachlarza zajęć rozwijających psychikę oraz zdolności społeczne dziecka, w naszym programie znajdują się również zajęcia ruchowe, które zapewniają dzieciom dawkę ruchu oraz świeżego powietrza, które są niezbędne w prawidłowym rozwoju.

Nasza oferta:

– zajęcia w grupach 4 osobowych prowadzonych przez dwóch terapeutów jednocześnie

– zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 -18.30

–  zajęcia są nieodpłatne

– w trakcie turnusu przewidziane jest również wsparcie dla rodziców w formie szkolenia dotyczącego radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci

TURNUSY:

 1. 25-29.07 /3 grupy x4 dzieci/
 2. 01-05.08/3 grupy x4 dzieci/
 3. 08-12.08/3 grupy x4 dzieci
 4. 16-20.08/3 grupy x 4 dzieci/

Zapewniamy:

 • zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu, na atrakcyjnych placach zabaw, na boisku / gimnastyka, zajęcia taneczne, zajęcia ruchowe)
 • kreatywne zajęcia arteterapeutyczne
 • zajęcia muzyczno-ruchowe, ze szczególnym uwzględnieniem logorytmiki  i muzykoterapii
 • zajęcia relaksacyjne
 • zabawy sensoryczne

W trakcie zajęć skupimy się na poprawie funkcjonowania emocjonalno-społecznego, będziemy rozwijać umiejętności w zakresie:

 • komunikacji w grupie
 • zachowań akceptowalnych w grupie i w przestrzeni publicznej
 • radzenia sobie z trudnościami i emocjami
 • zabawy w grupie oraz zabawy swobodne

Ramowy plan zajęć:

 15.30-16.30 zabawy integracyjne / zajęcia na basenie/ zajęcia sportowe / zajęcia sensoryczne w SDŚ/zajęcia podnoszące kompetencje społeczne prowadzone przez psychologa i pedagoga

16.30-17.30 dla dzieci / Arteterapia  /zajęcia z koncentracji uwagi/ terapia ręki/zajęcia  wg Orffa/zajęcia V. Sherborne prowadzone przez specjalistów

17.30-18.30 zajęcia z zakresu logorytmiki/muzykoterapii/zajęcia taneczne/ gry i zabawy ogólnorozwojowe prowadzone przez pedagoga

Zasady rekrutacji:

 1. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym turnusie.
 2. W warsztatach mogą wziąć udział  jedynie dzieci, które zakwalifikowały się do nowej edycji OKRO w 2022 roku.
 3. Kwalifikacji na turnusy dokonują organizatorzy,  po czym informują telefonicznie rodzica/opiekuna o przyjęciu dziecka na warsztaty.
 4. Rekrutację prowadzimy do wyczerpania limitu miejsc na warsztaty.
 5. Zgłoszenia (zgłoszenie w załączniku) na warsztaty przyjmujemy wyłącznie drogą mailową na adres mailowy OKRO: okro.bialystok@onet.pl. Zgłoszenia złożone inną drogą nie będą rozpatrywane.
 6. Wszelkie pytania dotyczące warsztatów również należy przesyłać drogą mailową na adres mailowy. okro.bialystok@onet.pl
 7. Nieobecność zakwalifikowanego na dany  turnus  uczestnika nie powoduje przeniesienia go na inny turnus. Nie ma możliwości odrobienia pojedynczych dni nieobecności na warsztatach.
 8. Zajęcia warsztatowe są dodatkową krótkoterminową formą zajęć, przydzielone dziecku terapie odbywają się bez zmian, wg ustalonego z terapeutami harmonogramu.

Dokument zgłoszenia na warsztaty znajduje się tutaj.