Rehabilitacja

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku jest placówką, w której otaczamy dziecko opieką w sposób kompleksowy.

Przez cały dzień towarzyszą podopiecznym specjaliści z różnych dziedzin. Nasi wychowankowie korzystają z rozmaitych form rewalidacji i pełnej rehabilitacji. Jest to możliwe dzięki doskonałej bazie, w której pracują wysokiej klasy specjaliści oferujący szeroki zakres zabiegów i ćwiczeń:

Barbara Martyniuk – magister fizjoterapii, posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie:

 • – terapii PNF
 • -terapii FDM
 • – usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym
 • -terapii manualnej i igłoterapii
 • -Kinesjoteaping
 • – koncepcji Hallwick

Katarzyna Raciborska – magister fizjoterapii, magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z 30-letnim stażem pracy z dziećmi, studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu i Aspergera, integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie:

 • – terapii PNF
 • -Kinesjoteaping
 • – fizjoterapii dzieci z hemofilią
 • – fizjoterapii w onkologii
 • – Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie

Podczas zabiegów i ćwiczeń rehabilitacyjnych dziecko wspiera pomoc terapeuty.

Nasi specjaliści zajmują się dziećmi w doskonale wyposażonym kompleksie rehabilitacyjnym.

Ośrodek dysponuje gabinetami terapeutycznymi, w których mają miejsce zabiegi kinezyterapii i fizykoterapii. Kwalifikacje personelu i wyposażenie zaplecza rehabilitacyjnego umożliwiają realizację programu rehabilitacji w sposób profesjonalny i skuteczny.

W pierwszym gabinecie obywają się ćwiczenia dotyczące małej i dużej motoryki ciała, zmniejszające ograniczenia narządów ruchu. Jest to możliwe dzięki specjalistycznemu wyposażeniu:

UGUL  służący do: ćwiczeń w odciążeniu, ćwiczeń z oporem, zwiększania zakresu ruchów, wyciągów i redresji.

Bieżnia niezbędna do: nauki prawidłowego chodu, zwiększania siły mięśniowej w obrębie obręczy biodrowej, usprawniania koordynacji ruchowej.

Bieżnia

Drabinki, materace, piłki ważne przy: ćwiczeniach ogólnousprawniających, równoważnych, korekcji wad postawy.

Dziecko na piłce

Kinesiology taping niezbędny w: korekcji wad postawy, redukcji obrzęków, przeciwdziałaniu przykurczom, terapii przeciwbólowej.

Kinesiology taping
Kinesiology taping

W drugim gabinecie są realizowane ćwiczenia zmniejszające ograniczenia narządów ruchu. Jest on wyposażony w:

Łóżka Slender Life do ćwiczeń czynno-biernych, masażu

Łóżka Slender Life

Urządzenie do magnetoterapii

Urządzenie do magnetoterapii

Lampę Sollux

Lampa Sollux

Dzieci są obsługiwane przez miłych kompetentnych rehabilitantów zgodnie z planem zabiegów, które mają na celu usprawnienie w zakresie małej i dużej motoryki, zmniejszenie ograniczeń narządów ruchu. Rehabilitacja w Ośrodku to miejsce współpracy z rodzicami, którzy pozostawiając swoje pociechy mogą spokojnie pełnić różne role zawodowe i społeczne, nie tracąc czasu na dojazdy i oczekiwanie w kolejkach. Jednocześnie ich dzieci stają się bardziej samodzielne i sprawne.