Uczymy Dzieci programować

Przedszkolaki z SOSW uczestniczą w ogólnopolskim projekcie Uczymy Dzieci Programować. Celem programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzenie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych. Aktywności wykonywane na działaniach uczą współpracy w grupie, budowaniu wspólnego pola uwagi oraz innowacyjnego podejścia do realizacji treści podstawy programowej. Realizacja treści programu sprzyja np. utrwalaniu kierunku lewo-prawo, góra- dół, rozwijanie kreatywności oraz sprawności rąk dzięki kubeczkom w 10 kolorach. Projekt będzie kontynuowany w roku szkolnym 2022/2023