Lekcja Otwarta

23 listopada 2022r odbyła się lekcja otwarta w ramach XVIII Konferencji Metodycznej pt: „Oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami z niepełnosprawnością” zorganizowana we współpracy  MODM, WDN – SOSW, SCWEW Białystok. Prezentowane zajęcia pt: „Mieszkańcy jesiennego lasu” zostały przeprowadzone w oparciu o metodę stymulacji polisensorycznej . Uczniowie grup rewalidacyjno-wychowawczych mieli okazję spotkać panią jesień, leśne zwierzątka oraz poznać dary jesiennego lasu. W radosnej atmosferze, przy dźwiękach piosenek i wierszy o jesieni, uczniowie doświadczali poprzez obserwację, dotyk, wrażenia słuchowe, czucie smaku i zapachu. Uczniowie byli zaciekawieni, chętnie wchodzili w interakcję z nauczycielem, okazywali swoje zadowolenie. Lekcja wyzwoliła w uczniach pozytywne emocje, wpłynęła na ich motorykę, komunikację oraz ogólną aktywność.

Bardzo serdecznie chciałam podziękować Pani Dyrektor mgr Ewie Łupińskiej za udział w lekcji, zaangażowanie oraz wsparcie, zarówno uczniów, jak i działań edukacyjnych promujących nasz Ośrodek.

Również podziękowania kieruję do nauczycieli: Agnieszki Szymańskiej, Mirosława Dubiec i Dominika Halickiego, za wsparcie i zaangażowanie w przygotowanie lekcji.

Joanna Szczepańska-Łopuch