Zajęcia realizowane w ramach OKRO

Zajęcia indywidualne

 1. Zajęcia logopedyczne
 2. Zajęcia z psychologiem
 3. Zajęcia z pedagogiem specjalnym
 4. Terapia integracji sensorycznej
 5. Zajęcia polisensoryczne indywidualne
 6. Terapia taktylna
 7. Terapia ręki
 8. Arteterapia
 9. Zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 10. Terapia metodą M. Montessori
 11. Integracja odruchów metoda S. Masgutowej
 12. Terapia Castillo- Moralesa
 13. Integracja odruchów ustno- twarzowych
 14. Trening słuchowy metodą Tomatisa
 15. Zajęcia rehabilitacyjne- fizjoterapia
 16. Zajęcia w wodzie metodą Hallwick
 17. Zajęcia korygujące wady postawy
 18. Terapia behawioralna
 19. Konsultacje psychologiczne dla rodziców

Zajęcia grupowe

 1. Trening Umiejętności Społecznych
 2. Terapia Snoezelen -Sala Doświadczania Świata
 3. Logorytmika
 4. Legoterapia
 5. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej
 6. Zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata