Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych. W naszym Ośrodku jest on realizowany od roku szkolnego 2020/2021.

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Projekt zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach.

5 razy do roku nauczyciele skupiają się, na nauczaniu jednej wartości zgodnie z harmonogramem projektu:

  1. Kraina kreatywności
  2. Kraina Wyobraźni
  3. Kraina Mocy Słów
  4. Kraina Empatii
  5. Kraina Odwagi

 Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności Scenariusze oraz materiały są dostarczane do nauczycieli poprzez platformę projektową, następnie są dostosowywane do możliwości i poziomu funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.