Aktywna tablica

W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej Specjalnej działającej w ramach naszego Ośrodka realizowany jest Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 17 500 zł na zakup trzech 65-calowych monitorów interaktywnych Avtec TS 7 Mate. Źródła otrzymanych środków finansowych:

14 000 zł – dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki,

3 500 zł – wkład własny organu prowadzącego.

W ramach realizacji Programu powołano zespół samokształceniowy „Aktywna tablica” i wyznaczono p. Kingę Natusiewicz na szkolnego e-koordynatora działań w zakresie stosowania TIK w szkole.

W dn. 15 grudnia 2022 r. odbyło się szkolenie techniczne dla nauczycieli naszej szkoły w zakresie funkcji i obsługi zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład sprzętu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica