Wycieczka do Rezerwatu Woronicza

Rezerwat i pomnik przyrody, park narodowy, park krajobrazowy, ochrona gatunkowa, różnorodność biologiczna, symbioza, rośliny zarodnikowe i nasienne, warstwy i rola lasu to tylko część zagadnień poruszanych podczas  zajęć na terenie Rezerwatu Woronicza. Żubrów niestety nie widzieliśmy. Wolały las niż zagrodę pokazową w Kopnej Górze.