WYŻYWIENIE GRUDZIEŃ 2022 r. (16 dni żywieniowych)

Termin opłat za POSIŁKI: 28.11.-30.11.2022 r.
PROSIMY o TERMINOWE dokonanie wpłat:
Wpłaty za posiłki powinny być dokonane w kasie Ośrodka lub dokonane na konto Ośrodka Nr 44 1240 2890 1111 0010 3568 5440
85 654-01-63 wew. 33-księgowość

Danuta Kossakowska.