Sprzątanie Świata

Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów.

29 Akcja Sprzątanie świata – Polska 2022 dobiegła końca. Rok ten jest wyjątkowy, ponieważ do wielkiego sprzątania przystąpiły liczne klasy, grupy wychowawcze i przedszkola. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów naszej szkoły zebraliśmy wiele worków pełnych odpadów. Przy okazji zabawa była wspaniała a uczniowie mieli poczucie, że uczestniczą w czymś bardzo ważnym dla swojej planety.

29 Akcja Sprzątanie świata – Polska 2022. Wielkie podziękowanie dla grup wychowawczych I, II, IX i X, VII,VIII, V i XI. Jesteście wielcy!

Także brawo dla klas szkoły podstawowej 1 ASPl, 5 A SPu,8 A SPu, 7 ASPu, 2 A SPu, 7B,1PPA, 2PPA, 4AL i 5AL, 2 SPL, 3 BSPu.

Dzielne i pracowite były również grupy przedszkolne Biedronki i Kropelki.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności