WYŻYWIENIE PAŹDZIERNIK 2022 r.  (17 dni żywieniowych) 

Termin opłat za POSIŁKI:28.09.-30.09.2022 r. 

PROSIMY o TERMINOWE dokonanie wpłat.
Wpłaty za posiłki powinny być dokonane w kasie Ośrodka lub dokonane na konto Ośrodka Nr 44 1240 2890 1111 0010 3568 5440 

Danuta Kossakowska