Poranny Krąg

06 kwietnia 2022r zespoły rewalidacyjno-wychowawcze spotkały się na wspólnym wiosennym Porannym Kręgu. Dzieci na chwilę zamieniły się w zielone żabki i bociany, a sala wypełniła się odgłosami śpiewających ptaków, klekotem bociana i kumkaniem żab. Po wysłuchaniu wiosennych świergotów, radosnych kukań kukułki, odgłosów budzącej się do życia łąki dzieci uczestniczyły w zabawach. W radosnym nastroju dzieci obserwowały, słuchały odgłosów, wspólnie grały na instrumentach perkusyjnych, łapały wiatr, rytmicznie klaskały udając bociana. Na koniec zajęć zrelaksowały się przy dźwiękach muzyki instrumentalnej, która wyciszyła dzieci swym pięknym brzmieniem.