A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczyciela - Animatora Kultury

Z radością informujemy, że nasza koleżanka Pani Elżbieta Wolska-Białek została laureatką Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli - Animatorów Kultury 2018/2019 , przyznanej za całokształt dotychczasowej działalności w kategorii przedszkoli i szkół podstawowych. Nagrodę tę przyznaje się nauczycielom – animatorom życia kulturalnego, którzy działając w placówkach oświatowych wzbogacają ofertę kulturalną miasta.

Gratulujemy!


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2019-2020