A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Las Zwierzyniecki, Akcent ZOO i Park Planty

Tereny zielone, stanowiące 30 % Białegostoku to doskonałe miejsce na realizację wielu zagadnień z dziedziny biologii, geografii, a także języka polskiego, historii. Tym razem obserwowaliśmy: grąd wilgotny z jego okazałymi grabami w rezerwacie przyrody „ Las Zwierzyniecki”, Akcent ZOO z sennymi w upalny dzień niedźwiedziami, żubrami, jeleniami, danielami i Park Planty, w którym miło było schronić się pod okazałymi dębami, lipami czy schłodzić przy fontannie.

3 GL i 5SPL


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2018-2019