A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Wycieczka do Poczopka

Dnia 29 maja pojechaliśmy do Poczopka. Obiekt tajemniczo nazwany przez leśników „Silvarium” stanowi leśny park, po obszarze którego można swobodnie się poruszać. Możemy tu również zobaczyć pracujące pszczoły w ich królestwie- czyli w ulu, który jest zrobiony całkowicie ze szkła, oraz takie samo mrowisko. Znajduje się tu lecznica dzikich zwierząt, gdzie znajdziemy dużo bocianów, a tuż obok -sowy różnych gatunków. Dużo jeszcze jest do zobaczenia i zwiedzania, ale żeby poczuć specyfikę tego miejsca to trzeba zobaczyć wszystko na własne oczy i zwiedzić to wyjątkowe miejsce.


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2018-2019