A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W SOSW W BIAŁYMSTOKU

Dnia 17 października 2018 roku o godz. 10.00 odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówieniem Pani Dyrektor Ewy Łupińskej, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Następnie odbyło się ślubowanie i pasowanie przedszkolaków z oddziału przedszkolnego „Żabki” oraz nowych przybyłych uczniów.

W części artystycznej wychowankowie słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Zaśpiewali piosenki pt.: „14 października, „Dla nauczyciela”, wyrecytowali wiersz pt. „Róża dla pani” z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji AAC - symbole PCS oraz podziękowali słowem i metodą obrazową za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Na końcu uroczystości Pani Dyrektor nagrodziła wyróżniających się nauczycieli i pracownikom niepedagogicznych. Gratulacje!!!

Po zakończonej uroczystości Rodzice przygotowali słodki poczęstunek dla pracowników a na uczniów czekała miła niespodzianka – dyskoteka.

Organizatorzy:
Renata Domanowska
Kinga Teresa Natusiewicz
Agnieszka Gil-Rynkiewicz
Izabela Grodzka
Jarosław Purta
Izabela Żukowska


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2018-2019