A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste rozpoczęcie Roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 3 września 2018 r. o godzinie 10:00.
Serdecznie zapraszamy.

Rada Pedagogiczna odbędzie się dnia 30 sierpnia 2018 r. godzina 10:00wydarzenia / 2018-2019