A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Poznajemy tajniki przyrody

 

W dniu 8 czerwca poznawaliśmy przyrodę w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku. W dziewięciu salach wystawowych na powierzchni 750 m2 prezentowane są ekspozycje stałe: Przyroda północno-wschodniej Polski; Skamieniałości z osadów polodowcowych; Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia; Fauna mórz podzwrotnikowych; Stawonogi tropikalne; Przyroda rejonów polarnych; Ewolucja naczyniowych roślin lądowych; Minerały i skały; Życie na Ziemi - zarys dziejów. W muzeum są również terraria z żywymi zwierzętami oraz akwaria. Pan przewodnik ciekawie nam o wszystkim opowiedział. Najbardziej podobały się nam żywe zwierzęta: jaszczurki i prawdziwy kameleon. Kilka dni później zwiedziliśmy także nasze białostockie ZOO Akcent.

Zespół 3SPL


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2017-2018