A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Dzień Ochrony Środowiska

 

Z okazji Dnia Ochrony Środowiska 6 czerwca 2018 w SOSW odbyło się przedstawienie „ Przygoda w Stumilowym lesie”. Zwierzęta przebrane za postaci ze znanej bajki zwracają uwagę osobie, zaśmiecającej las. Argumenty zwierząt sprawiają, iż człowiek pakuje rozrzucone odpadki i wywozi je na wysypisko śmieci. Były też piosenki i wiersze, podkreślające walory Błękitnej Planety.

Uczniowie GL


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2017-2018