A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

LEGENDA O ZAŁOŻENIU BIAŁEGOSTOKU ….

 

W dniu 19 kwietnia 2018 roku ponownie odwiedziliśmy Podlaskie Muzeum Historyczne. Tym razem w zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: 7DSPu i 5SPL, a tematem lekcji było zapoznanie uczniów z „Legendą o Księciu Gedyminie”, który założył osadę nazwaną Biały Stok. Na początku lekcji, wspólnie próbowaliśmy zdefiniować, czym jest „legenda” i jakie postacie w niej mogą występować. Następnie Pani Asia przeczytała legendę, jednocześnie przedstawiając jej prezentację multimedialną. Kolejnym punktem zajęć było streszczenie legendy przez uczniów, ustalenie postaci i zdarzeń, które w niej wystąpiły. W dalszej części spotkania, nawiązując do postaci Księcia Gedymina pani Asia opowiedziała o tym, czym się zajmowali rycerze, jak wyglądali, po czym ich można było rozpoznać. Obejrzeliśmy niektóre elementy zbroi oraz ekwipunku: hełm, kolczugi, miecz, ostrogi. Mogliśmy też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Ostatnim punktem spotkania była praca w grupach, a polegała ona na wspólnym zilustrowaniu wylosowanego fragmentu legendy.
Joanna Hryń


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2017-2018