A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Kolędy z różnych stron świata

20 grudnia wszyscy razem: dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie; spotkaliśmy się aby wysłuchać kolęd z różnych stron świata, podzielić się opłatkiem, pobyć ze sobą. Były to chwile pełne wzruszeń, radości.


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2017-2018