A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Szopka bożonarodzeniowa

12 grudnia odbyło się w naszym Ośrodku  uroczyste otwarcie szopki bożonarodzeniowej.

Powstała ona dzięki zaangażowaniu wielu uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych SOSW. Z podziwem patrzyliśmy na efekt naszej pracy oraz wzruszaliśmy się, gdy pani dyrektor wkładała  żłobek z figurką małego  Jezusa do przygotowanej stajenki. Podczas spotkania nie zabrakło również śpiewu kolęd, które podkreśliły wyjątkowy charakter tego wydarzenia.

Mamy nadzieję, że wspólne przygotowywanie szopki stanie się naszą świąteczną tradycją.

Krystyna Wołosz
Małgorzata Kozłowska


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2017-2018