A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI NARODOWEGO FUNDUSZU ZROWIA

W dniu 8 grudnia 2017r w naszym Ośrodku gościliśmy przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia – pana Rafała Tomaszczuka –rzecznika prasowego NFZ i przedstawiciela Podlaskiego Oddziału NFZ – pana Krzysztofa Druć. Podczas spotkania z nauczycielami i rodzicami uzyskaliśmy wiele cennych informacji min. nt. uprawnień przysługujących w  ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dzieci u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarskiego (wzór w załączniku nr 1) mogą skorzystać  bez limitów z wyrobów medycznych (min. obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, okulary, aparaty słuchowe, cewniki, pionizator, wózek inwalidzki dziecięcy, siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę, ortezy, gorsety ortopedyczne itd.), oraz  poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.  Zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia na te świadczenia wydaje zgodnie z art. 18 ustawy:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
  • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii;

Został również poruszony temat leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym.

Jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługuje dzieciom niepełnosprawnym do 16 roku życia oraz dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym od ukończenia 16 do ukończenia 18 roku życia przysługują kompozytowe materiały światłoutwardzalne. Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli wynika to ze wskazań medycznych, przysługują znieczulenie ogólne i kompozytowe materiały światłoutwardzalne do wypełnień.

  Po spotkaniu Goście z zainteresowaniem zwiedzili nasz ośrodek, zapoznając się z bazą dydaktyczną i naszymi uczniami, zachęcając do korzystania z uprawnień jakie im przysługują.

Anna Gawryluk

 Załącznik(i):   

 wydarzenia / 2017-2018