A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Wyprawa do Ogrodu Botanicznego i Dendrologicznego

Był to „…. Czas odnowy całego organizmu, orzeźwiająca kąpiel po trudach życia, synonim przyrody, piękna” (G. Wutkke). 2 października 2017r. w rześkim powietrzu i przy słonecznej pogodzie spacerowaliśmy po Arboretum w Kopnej Górze. Dotlenione organizmy chłonęły informacje przekazywane przez panią, zajmującą się dydaktyką na terenie Nadleśnictwa Supraśl. Rozpoznawaliśmy gatunki drzew i krzewów rodzimych ( sosnę, świerk, jodłę, dąb szypułkowy, cis) oraz aklimatyzowanych ( iglicznię trójcierniową, tulipanowca amerykańskiego, magnolię szerokolistną, metasekwoję chińską, irgę, cypryśnik, żywotnik zachodni). Podziwialiśmy dwa stawy- „Wincentego” i „Natalii” z porastającymi je grzybieniami białymi. Nie mogliśmy zrezygnować z  obejrzenia mogił  powstańców listopadowych, w otoczeniu  których rosną okazałe dęby- pomniki przyrody.

Uczniowie GL


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 wydarzenia / 2017-2018