A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWENIA – TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

na świadczenie usług terapii integracji sensorycznej

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego
w Białymstoku informuje, iż w dniu 09.04.2018 r. zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego
z członkami
Konsorcjum:

Lider:

1.     Monika Korotkiewicz

Członkowie:

2.     Paulina Domańska

3.     Renata Domanowska

4.     Jolanta Bursa

5.     Dorota Kosior-Maleta

6.     Praksja Marta Rutkowska

7.     Marta Sulewska

8.     Anna Kopczuk

9.     Magdalena Zimnoch

10.  Agnieszka Juchnicka

11.  Magdalena Margiewicz

 Załącznik(i):   
  • Informacja o udzieleniu zamówienia - post. II terapii SI.docx  (15.31 KB)

  •      przetargi