A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 127177 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" o powierzchni 240 m2 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
przy ul. Antoniuk Fabryczny 40


informacja_o_wyborze_oferty.pdf

sprostowanie.pdf

 


 przetargi