A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI PSYCHOLOGICZNE

 

prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

na świadczenie usług psychologicznych

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku informuje, iż w dniu 09.04.2018 r. zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego
z członkami
Konsorcjum:

Lider:

1.     Magdalena Kozińska

Członkowie:

2.     Karolina Żyłkowska

3.     Ewa Magdalena Ćwilich

4.     Anna Borowik

 Załącznik(i):   
  • Informacja o udzieleniu zamówenia -post. III psychologicznych.docx  (14.98 KB)

  •      przetargi