A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją projektu pt.: Chcę byś mnie zrozumiał o nr RPO.03.01.02-20-0235/16Załącznik(i):   

 przetargi