A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia na potrzeby projektu pt.: Chcę byś mnie zrozumiał o nr RPO.03.01.02-20-0235/16

05.12.2018 r. - aktualizacja:

Poniżej znajduje się informacja z sesji otwarcia ofert.Załącznik(i):   

 przetargi