A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – USŁUGI LOGOPEDYCZNE

 

prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

na świadczenie usług logopedycznych

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego
w Białymstoku informuje, iż w dniu 09.04.2018 r. zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego
z członkami
Konsorcjum:

Lider:

1.     LOGIS Anna Gawryluk

Członkowie:

2.     Joanna Aneta Stachurska

3.     Izabela Grześ

4.     Kinga Teresa Wiśniowska

5.     Zofia Bajko

6.     Barbara Bożena Radłowska

7.     Anna Zalewska

8.     Tomasz Kozakiewicz

9.     Ewelina Kozłowska

10.  Elżbieta Kozioł

11.  Elżbieta Kowalewska

12.  Katarzyna Zakrzewska

 Załącznik(i):   
  • Informacja o udzieleniu zamówienia - post. IV logopedycznych.docx  (15.19 KB)

  •      przetargi