A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - FIZIOTERAPIA LUB REHABILITACJA

 

prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale VI art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

na świadczenie usług fizjoterapii lub rehabilitacji 

 

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku informuje, iż w dniu 09.04.2018 r. zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego
z członkami
Konsorcjum:

Lider:

1.     Monika Kuźma

Członkowie:

2.     Barbara Mystkowska  

3.     Ewelina Brzezińska

4.     Janusz Wojtkowski

5.     Marcin Ostrowski

6.     Przemysław Olszewki

7.     Małgorzata Doroszkiewicz

8.     Justyna Olędzka

9.     Kinga Świerzyńska

 Załącznik(i):   

 przetargi