A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

PRZETARGI, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KONKURSY
 
ten rok szkolny
jeszcze wcześniej

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług terapii integracji sensorycznej

Aktualizacja z dnia 22.04.2020 r. - informacja o podpisaniu ...Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług psychologicznych

Aktualizacja z dnia 22.04.2020 r. - informacja o podpisaniu ...Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pedagogicznych

Aktualizacja z dnia 22.04.2020 r. - informacja o podpisaniu ...Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług logopedycznych

Aktualizacja z dnia 22.04.2020 r. - informacja o podpisaniu ...Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług fizjoterapii lub rehabilitacji

Aktualizacja z dnia 22.04.2020 r. - informacja o podpisaniu ...Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją projektu pt.: Chcę byś mnie zrozumiał o nr RPO.03.01.02-20-0235/16

16.10.2019 r. - aktualizacja: Protokół z otwarcia ofertOgłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług terapii integracji sensorycznej

OGŁOSZENIEOgłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług psychologicznych

OGŁOSZENIEOgłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pedagogicznych

OGŁOSZENIEOgłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług logopedycznych

OGŁOSZENIEOgłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług fizjoterapii lub rehabilitacji

OGŁOSZENIE

Nabór na wolne stanowisko: Głównego specjalisty - koordynatora projektu "Chcę byś mnie zrozumiał"

25.01.2019 r. - aktualizacja:

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług terapii integracji sensorycznej

        Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług terapeuty  integracji sensorycznej w celu realizacji zadań, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno –rehabilitacyjno -opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712).OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" o powierzchni 240 m2 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
przy ul. Antoniuk Fabryczny 40