A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
Podsumowanie projektu "Radość Współdziałania" realizowanego w roku 2013

Podsumowanie projektu "Radość Współdziałania" realizowanego w roku 2013.

 

Celem Projektu „Radość współdziałania” było objęcie różnorodnymi działaniami rodziców
i dzieci. Poprzez różne formy realizacji zadania stworzyliśmy naszym uczniom i ich rodzicom możliwości „bycia razem” w sposób przynoszący obopólną radość. Cele szczegółowe projektu były następujące:

1.Pedagogizacja rodziców.

2.Budowanie więzi emocjonalnej rodziców i dzieci poprzez uczestnictwo we wspólnych zajęciach sportowych i rekreacyjnych.

3.Kształtowanie postawy odpowiedzialności za proces wychowania dzieci.

4.Kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz akceptacji dziecka niepełnosprawnego.

5.Stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci poprzez zajęcia z rodzicami.

6.Wzmacnianie więzi rodzinnych pomiędzy dziećmi i rodzicami.

7.Opracowywanie wspólnych strategii wychowawczych.

8.Poradnictwo w zakresie  pomocy prawnej i socjalnej dla osób niepełnosprawnych.

9.Aktywizowanie rodziców do poszukiwania specjalistycznej pomocy.

 

Projekt zakładał 4 formy działań adresowanych do samych rodziców oraz uczniów i rodziców wspólnie.

1.Cykliczne spotkania dla rodziców w ramach „Szkoła Rodziców-Grupa Wsparcia”.

2. Wycieczki „Wielozmysłowe poznawanie świata”.

3. Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych „Cztery pory roku na sportowo”.

4. Zajęcia sportowe dla dzieci i rodziców .

Udało nam się zrealizować wszystkie formy działań, które zaplanowaliśmy. Ponadto odbył się dodatkowy wyjazd w ramach Wielozmysłowego poznawania świata i dodatkowe zajęcia sportowe.

Autorzy i realizatorzy serdecznie dziękują Dzieciom i Rodzicom za wspólnie spędzony czas.

Anna Gawryluk

Małgorzata Kozłowska

Joanna Hryń

Kazimierz Hryń

 

O tym, co działo się w Projekcie przedstawia niniejsza prezentacja.

 projekty