A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Projekt „Radość Współdziałania” realizowany jest w naszym Ośrodku od 2013r. Jest to kontynuacja programu skierowanego do rodziców pt. „Moja rodzina i moje niepełnosprawne dziecko”, realizowanego od 2001r. Odbiorcami projektu są zarówno dzieci jak i ich rodzice. Projekt nasz jest swoistego rodzaju ofertą racjonalnego spędzania i  zagospodarowania czasu wolnego zarówno dla naszych uczniów o obniżonej sprawności ruchowej jak również dla ich zmęczonych codziennością rodziców. Aby działania nasze stały się atrakcyjne, przygotowaliśmy ofertę obejmującą różnorodne formy z akcentem na wsparcie psychologiczno- terapeutyczne rodziców, działalność sportową i rekreacyjną. Wyjazdy z  rodzicami i dziećmi są nie tylko rozrywką i  relaksem ale też środkiem terapeutyczno- wychowawczym. Poprzez różne formy działań realizujemy następujące cele:

1. Stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci poprzez zajęcia z rodzicami.

2.Budowanie więzi emocjonalnej rodziców i dzieci poprzez uczestnictwo we wspólnych     zajęciach sportowych, rekreacyjnych i wyjazdach.

3.Kształtowanie postawy odpowiedzialności za proces wychowania dzieci.

4.Kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz akceptacji dziecka niepełnosprawnego.

5.Rozwijanie umiejętności reagowania na trudne sytuacje rodzinne, radzenia sobie ze stresem.

6.Rozwijanie umiejętności dbania o siebie i swoje potrzeby intelektualne, emocjonalne i  duchowe.

7.Motywowanie rodziców do aktywnego udziału w rozwoju osobistym.

8. Wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej.

9.Poradnictwo w zakresie  pomocy prawnej i socjalnej dla osób niepełnosprawnych.

10.Aktywizowanie rodziców do poszukiwania specjalistycznej pomocy.

 

W pierwszej edycji zorganizowaliśmy następujące działania:

1.           Spotkania dla Rodziców „Grupa Wsparcia”

2.           Zajęcia z Choreoterapii dla Rodziców

3.           Szkolenie dla Rodziców nt. Seksualności osób niepełnosprawnych

4.           Wycieczki „Wielozmysłowe poznawanie świata”

     Dwudniowy wyjazd do Gołdapi

     Piknik w Szkółce Leśnej „Orzechówka” w Ponikłej

     Piknik w Stadninie Koni w Jurowcach

     Piknik w Fastach

5.         Spotkania z przedstawicielami różnych instytucji

     ZUS, MOPR, PCPR, SĄD

6.         Cykl imprez sportowo- rekreacyjnych

     „Wiosna na sportowo”

     Letni Wielobój Lekkoatletyczny”

     „Andrzejki na Sportowo”

     Gra w bocce

     Zmagania na kręgielni

     Trening Aktywności Motorycznej MATP

 

Druga edycja to min. zajęcia ze specjalistą –psychoterapeutą w ramach Szkoły Rodziców. Były to warsztaty o następującej tematyce:

      Wystarczy kochać.... Jak być wspierającym rodzicem?

      „Zamykacze" i „otwieracze" kontaktu. 

      Emocje budujące dobry kontakt i porozumienie.

      Bariery w porozumiewaniu się i ich konsekwencje. Jak troszczyć się o dobrą rozmowę?

      Jak pracować nad własnymi emocjami w kontakcie i rozmowie
z dzieckiem, jak nimi zarządzać?

      W czym mogą pomagać rodzicowi zachowania asertywne? Wychowanie w oparciu o ,,drogowskazy".

      Stawianie granic. Procedura stopniowania złości w pracy nad zmianą zachowania dziecka.

      „W trosce o samego siebie, czyli jak przetrwać trudne chwile? Asertywny monolog wewnętrzny”

 

Inne działania to:

    Zajęcia dla rodziców z choreoterapii

    Zajęcia dla dzieci z dogoterapii

    Wycieczki „Wielozmysłowe poznawanie świata”.
- Augustów (Oficerski Yacht Club RP Pacyfic)
- Jurowce – Stadnina Koni KRES

    Sportowe zmagania

 

Obecnie będziemy realizować trzecią edycję projektu „Radość  Współdziałania”, do uczestnictwa w której serdecznie zapraszamy Rodziców i Dzieci.

W ramach projektu będą nadal organizowane cykliczne spotkania dla rodziców w ramach „Szkoły Rodziców”

     Grupa Wsparcia- pod hasłem „Duchowe i kulinarne podróże”.

     Warsztaty dla Rodziców prowadzone przez specjalistę, psychoterapeutę nt. Radzenia sobie ze stresem, napięciem, rozwijania umiejętności asertywnych, podnoszenia kompetencji wychowawczych.

     Spotkania ze specjalistami różnych instytucji działających na rzecz rodziny (MOPR, PCPR, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, lekarze specjaliści.

     Szkolenia za zakresu edukacji prozdrowotnej

     Zajęcia z dogoterapii dla dzieci

     Imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i rodziców

     Wycieczki z cyklu „Wielozmysłowe poznawanie świata”

 

Organizatorzy

Anna Gawryluk

 Małgorzata Kozłowska

Joanna Hryń

Kazimierz Hryńprojekty