A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

Projekt edukacyjny 2017/18 „Krajobrazy Polski”.

 

Cel ogólny: Zachęcanie uczniów do poznawania dziejów, walorów przyrodniczych i kulturowych  „Małej Ojczyzny” i innych regionów Polski.

 

Cele szczegółowe: Uczeń (uczennica):

·        Wie, co to jest krajobraz?

·        Wyróżnia krajobraz pierwotny, naturalny, geograficzny, kulturowy.

·        Podaje przykłady tych krajobrazów.

·        Ocenia krajobraz „Małej Ojczyzny” pod względem  dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

·        Poznaje walory turystyczne krajobrazów Podlasia i innych regionów Polski, uczestnicząc   w wycieczkach.   

·        Przygotowuje i prezentuje informacje o krainach geograficznych Polski.

 

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w  wycieczce do  Arboretum w Kopnej Górze (2.X. 2017), podczas której  rozpoznawali gatunki roślin występujących w Polsce i  egzotycznych, zaadoptowanych do tutejszych warunków. Wyjeżdżali też do Sokółki (23.IX. 2017), w której zachwycili uczniów innych szkół przygotowanymi przez siebie plakatami i wiedzą na temat ochrony krajobrazów  oraz  zajęli pierwsze miejsce w konkursie ppoż. 24.IX.2017 młodzież gimnazjalna uczestniczyła w zajęciach ekologicznych i prelekcji profesora Uniwersytetu w Białymstoku  pt.„ Jesień w lesie”, które odbyły się w Szkole Podstawowej 46 Specjalnej w Białymstoku.

 

Podczas koła turystyczno- przyrodniczego uczniowie poznawali typy krajobrazów ( pierwotny, naturalny, geograficzny, kulturowy) oraz regiony turystyczne świata ( Europa Południowa, Morze Karaibskie, Alpy) oraz Polski ( Pobrzeże Słowińskie, Pobrzeże Gdańskie Pojezierze  Pomorskie, Pojezierze Mazurskie i Pojezierze Wielkopolskie). Dowiedzieli się, iż turystów przyciągają: walory przyrodnicze i kulturowe oraz infrastruktura turystyczna. Wykonywali też plakaty, dotyczące poznawanych obszarów, a także prace nawiązujące do zanieczyszczenia i ochrony wód, powietrza  i gleb.

 

W ramach projektu gimnazjaliści wykonali  wystawki fotografii:

·        Drzewa i krzewy rodzime i aklimatyzowane Ogrodu Dendrologicznego i Botanicznego w Kopnej Górze (październik 2017,  hol  A -  drugie piętro),

·        Walory przyrodnicze i kulturowe Pasa Pobrzeży Południowobałtyckich ( grudzień 2017,  hol  A -  drugie piętro),

·        Krajobraz i atrakcje turystyczne Pasa Pojezierzy Polskich ( styczeń 2018, hol  A -  drugie piętro).

 

Projekt będzie kontynuowany w drugim semestrze roku szkolnego 2017/18.

 projekty