A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku
Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

Projekt edukacyjny „ Cztery pory roku”

W  roku szkolnym 2014/15 uczniowie gimnazjum SOSW realizują  projekt edukacyjny „ Cztery pory roku”.

Cele projektu:

1. Ogólny:

Wyrabianie:

-  umiejętności obserwacji otaczającego świata,

-  właściwych nawyków postępowania  ucznia w zależności od pór roku.

2.  Szczegółowe:

- Uczeń  rozpoznaje zjawiska pogodowe oraz zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.

- Dostosowuje ubiór do pogody.

- Wykorzystuje  w przygotowywaniu posiłków sezonowe warzywa i owoce; wie, jakie są ich wartości odżywcze.

- Zna zajęcia ludzi w poszczególnych porach roku.

- Zna dyscypliny sportowe poszczególnych pór roku.

- Przyporządkowuje  porom roku  poznane wytwory poszczególnych dziedzin sztuki.

- Zna tradycje, zwyczaje ( święta) związane ze zmieniającymi się porami roku.

Realizację projektu„ Cztery pory roku” uczniowie rozpoczęli imprezą integracyjną w Łaźniach  „ Pożegnanie lata. Ekostrachy”, na którą przygotowali ekokukłę  z biodegradalnych i podlegających recyklingowi materiałów.

Jesienią dwukrotnie byli w Operze i Filharmonii Podlaskiej.  Pierwsze wyjście odbyło się 07. 10. 2014 r. na musical „ Prosimy nie wyrywać foteli, czyli krótka historia muzyki rozrywkowej” , podczas którego poznawali utwory muzyczne nawiązujące tematyką do pór  roku.  Podczas drugiego wyjścia do opery (20.11. 2014 r.)uczniowie zetknęli się z problemem odmienności, akceptacji  i szacunku dla innych, a także mogli kojarzyć następujące po sobie pory roku  w pięknie zmieniającej się scenografii.

W okresie jesiennym uczniowie wykonali gazetki tematyczne:

-  „ Przyroda  jesienią” ( 09. 2014 r. , hol A na drugim piętrze),

-  „ Jesienne warzywa” (10. 2014r. hol A na drugim piętrze),

-  „ Jesienne owoce” (10. 2014r., sala 212/1),

-  „ Jesienna moda” ( 11. 2014, sala 212/1),

-   „ Zwyczaje  bożonarodzeniowe”  ( 12. 2014, hol A na drugim piętrze).

09. 12. 2014 r.  gimnazjaliści zwiedzili Muzeum Wsi Polskiej w Jurowcach   i uczestniczyli w warsztatach „ Gwiazdka w skansenie”,   gdzie oprócz podziwiania dawnych domostw z ich wyposażeniem, tłoczyli kartki świąteczne metodą drzeworytu, wypiekali opłatki, wykonywali ozdoby  choinkowe ze słomy i papieru oraz obserwowali przygotowane potrawy wigilijne.

W grudniu 2014 r. zaangażowali się w szkolnym konkursie na najładniejszą ozdobę/kartkę świąteczną.  Z najciekawszych uczniowskich prac zrobiono  wystawę.

17. 12. 2014 na holu A na drugim piętrze zespół ds. projektu wraz z realizującymi projekt gimnazjalistami  przedstawił w sposób poglądowy ruch obiegowy Ziemi i jego konsekwencje - pory roku.   Uczniowie gimnazjum umiarkowanego   przygotowali  choinkę  z własnoręcznie wykonanymi ozdobami oraz wystawę prac z motywami bożonarodzeniowymi.  Uczniowie gimnazjum lekkiego zaprezentowali „Wigilijne rozmowy” nawiązujące tematyką do zwyczajów świątecznych  i rozdali  200 paczuszek  siana, które  wcześniej przygotowali. Dopełnieniem świątecznego spotkania gimnazjalistów było wspólne śpiewanie kolęd.

 

                                                                 Zespół do spraw projektu edukacyjnego

                                                       


 


Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 projekty