A
logo SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

SPOKOJNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI !

ŻYCZY WSZYSTKIM UCZNIOM I RODZICOM
-DYREKCJA, NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SOSWogloszenia